Säg vad du tycker

Tack för att du vill berätta vad du tycker om Eskilstuna kommun, våra verksamheter och vår service!

Här kan du ge beröm, förslag, klagomål och övriga synpunkter som rör exempelvis kommunens skolor, parker eller evenemang. Dina synpunkter är viktiga och värdefulla. De hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.

Så här går det till
Du skickar in dina synpunkter genom att fylla i formuläret.

Du som har lämnat kontaktuppgifter får svar inom 10 arbetsdagar. Vi kan inte garantera att vi gör något åt din synpunkt inom 10 dagar, men du ska ha fått svar om hur vi hanterar den.

Vi hanterar inte synpunkter som rör friskolor, högskolan, privata företag, statliga myndigheter och landstinget. Dessa synpunkter ska du istället skicka direkt till landstinget, det företag eller den skola eller myndighet den berör.

Synpunkter du skickar in via denna e-tjänst ersätter inte överklagande i myndighetsbeslut.