Beställ radonmätning

Här kan du beställa mätningsutrustning (dosor) för radonmätning i enbostadshus/villor.

Radonmätning ska göras under eldningssäsongen, det vill säga 1 oktober till 30 april. Mätningen ska göras i minst 60 dagar, helst 90 dagar. Du kan även beställa korttidsmätning, vilket innebär mätning i 10 dagar. Då kan du dock inte få fram något årsmedelvärde. Korttidsmätning bör endast väljas när det inte finns tid att göra en långtidsmätning, exemplevis vid försäljning eller köp av hus.

Så här går det till
Du gör beställningen genom att fylla i formuläret. När du är klar med din beställning och klickar på "Slutför" skickas den till oss på miljökontoret. Drygt en vecka efter att du skickat in din beställning kommer dosorna till den adress du fyllt i. Samtidigt får du instruktioner om hur du ska göra mätningen. Du får också en faktura för lånet av mätutrustningen, se prisuppgifter nedan.

Kostnader
För enbostadshus/villor:

• 475:- inkl. moms per mätpaket med 2 detektorer till villa.
• 200:- inkl. moms per extra detektor.
Korttidsmätning:
• 600:- inkl. moms per mätpaket med 2 detektorer.
• 300:- inkl. moms per extra detektor.


Är du ägare till ett flerbostadshus (till exempel bostadsrättsförening eller hyresvärd) och vill göra en radonmätning ska du kontakta miljökontoret för att få hjälp med din beställning. Du når miljökontoret via e-post miljökontoret@eskilstuna.se, eller via kommunens växel på telefonnummer 016-710 10 00. Två dosor till flerbostadshus kostar 375 kronor.