Klagomål till miljökontoret

Här kan du lämna klagomål som rör något av följande:

- Livsmedel (förutom matförgiftning, som anmäls via e-tjänsten Anmälan om misstänkt matförgiftning

- Hälsoskydd (inomhusmiljö, störningar i boendet)

- Miljöskydd (störningar i utomhusmiljön, avfall, buller, föroreningar i mark och vatten).

Observera att denna e-tjänst enbart är till för klagomål som rör livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd. Gäller det felanmälningar om stadsmiljön (gator, gatubelysning, gång- och cykelbanor, klotter och nedskräpning, lekplatser, parker, trafikskyltar eller vinterväghållning) ska du använda vår e-tjänst felanmälan. Övriga klagomål som rör kommunens service eller tjänster kan du skicka in genom e-tjänsten "Säg vad du tycker".

Så här går det till
Du lämnar in ditt klagomål genom att fylla i formuläret. När du har fyllt i alla uppgifter och klickar på "Slutför" skickas ditt klagomål till oss på miljökontoret. Om du har lämnat alla uppgifter som behövs skickar vi ett svar till dig så snart vi kan.