Information

Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att du som har fått hemtjänst beviljad kan välja vem som ska utföra din hemtjänst. De utförare som du kan välja mellan är alla godkända av Strängnäs kommun och du kan närsomhelst byta utförare.

Den avgift som beräknas för dig är lika oavsett vilken utförare du väljer. Avgiften betalas alltid till kommunen.

Personuppgiftslagen (PuL)
Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). På datainspektionens webbplats hittar du mer information om PuL.