Information

Torghandel får bedrivas på delar av Gyllenhjelmstorget, Stora Torget och Västervikstorget i Strängnäs, Rådhustorget i Mariefred, Selaötorget i Stallarholmen och Åkers styckebruk 1:465 (väster om torget).

I Strängnäs kommuns lokala ordningsföreskrifter för torghandel finns regler gällande fördelning av platser, villkor för försäljning, saluståndens utseende, avgift, med mera.

Observera att du ska ange platsen för saluståndet noggrant i ansökan, bifoga skiss över berörd mark och beräknad yta.
 
När du skickar information via kommunens e-formulär lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna återkoppla till dig. Enligt personuppgiftslagen (PuL) får kommunen inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. I samband med att du skickar in formuläret godkänner du att Strängnäs kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med PuL. Läs mer om personuppgiftslagen (PuL)