Anmälan till tomtkön

Personuppgifter

@
 

Avgift och adressändring

Avgiften är 400 kr per år och betalas mot faktura i januari varje år. Fakturan skickas ut via post, om avgiften inte betalas går den sökande miste om sin plats i kön.

Om du flyttar måste du meddela oss din nya adress. Annars kan viktig information, fakturor och/eller tomterbjudanden gå förlorade.