Information

Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Vem kan ansöka?
Den som är i behov av insatser (den sökande) måste själv vilja ta emot stödet. Är du god man, förvaltare eller fullmaktshavare kan du ansöka om insatser till någon annan. Du använder då din egen e-legitimation.

Som anhörig kan du ta en kontakt med socialkontorets biståndshandläggare om du vill ha mer information om någon insats, eller initiera ett hembesök med din närstående.

Signering
Om den sökande är under 15 år är det du som vårdnadshavare som gör ansökan med din e-legitimation. Är ni två vårdnadshavare behöver båda signera med varsin e-legitimation, se mer information nedan. Även god man, förvaltare och fullmaktshavare kan signera ansökan.

Så här fungerar flera elektoniska underskrifter:
För att vårdnadshavare 2 ska kunna signera elektroniskt måste han/hon ha ett konto, dvs loggat in någon gång, i "mina ärenden" på Strängnäs kommuns webbplats. Länk till inloggningen finns högst upp och längst ut i högra hörnet på kommunens e-tjänstsidor

När vårdnadshavare 1 har signerat formuläret får vårdnadshavare 2 information genom ett sms eller e-post till det telefonnummer eller den e-postadress som han/hon angett i "mina ärenden". Informationen innehåller instruktioner om hur vårdnadshavaren ska signera ansökan. Vårdnadshavare 1 får en bekräftelse till sin e-postadress eller mobiltelefonnummer efter att vårdnadshavare 2 har signerat ansökan. Om vårdnadshavare 2 gör någon ändring i ansökan kommer vårdnadshavare 1 få tillbaka ansökan för signering.

I samband med att du lämnar uppgifterna i e-tjänsten medger du att Strängnäs kommun behandlar personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.