Information

Kontaktperson
Att vara kontaktperson innebär att man träffar ungdomen eller den vuxne som av olika anledningar behöver stöd. Viktiga uppgifter för kontaktpersonen blir att skapa nytt förtroende, nya förhållningssätt och visa på nya aktiviteter. Kontaktpersonen ska verka för att kontakten ska kunna avslutas.

Kontaktfamilj
Att vara kontaktfamilj innebär att ta emot ett barn eller ett syskonpar och låta barnen vara en del av din familj. Barnet/barnen vistas hos er under en till två helger per månad och ibland även på vardagar efter barnens behov. Om möjlighet och behov finns kan uppdraget även omfatta att barnet bor hos dig under till exempel en sommarvecka. Att vara kontaktfamilj är en mycket viktigt och uppskattad insats.

Mer information finns på Strängnäs kommuns webbplats strangnas.se

I samband med att du lämnar uppgifterna i e-tjänsten medger du att Strängnäs kommun behandlar personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.