Information

Färdtjänst ska tillgodose behov av resor för personer med en funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer. För att ansöka om färdtjänst måste du vara folkbokförd i Strängnäs kommun och din funktionsnedsättning ska ha en varaktighet av minst fyra månader.

För resor till och från sjukvård, tandvård eller remitterad behandling hänvisar vi till din vårdgivare eller Landstinget Sörmland sjukreseenheten, tel. 0155-24 73 57. Kommunen beviljar inte färdtjänst för sådana typer av resor.

När du skickar information via kommunens formulär lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna återkoppla till dig. Enligt personuppgiftslagen (PuL) får kommunen inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. I samband med att du skickar in formuläret godkänner du att Strängnäs kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med PuL. Läs mer om personuppgiftslagen (PuL)