Information

Socialkontoret har det yttersta ansvaret för att barn (upp till 18 år) får sina grundläggande behov tillgodosedda. För att vi ska kunna hjälpa till måste vi få veta var behoven finns.

I denna tjänst kan du anmäla misstanke om barn eller ungdom som far illa enligt 14 kap. 1§ Socialtjänstlagen (SOL).

Vuxna och barn som har problem inom familjen kan vända sig till socialtjänsten för att få information om vilken hjälp som finns.

Innan du gör en anmälan kan du ta kontakt med socialkontoret för att diskutera din oro. Det går att göra en anmälan anonymt, du behöver alltså inte säga ditt namn. Kontakta mottagningssektionen på 0152-299 95 under kontorstid. Övriga tider ringer du 08-454 22 19. Vid akut fara, kontakta polisen på 112.

Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialkontoret har anmälningsskyldighet enligt lag.

När du skickar in detta formulär godkänner du att Strängnäs kommun lagrar dina lämnade uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL).
Läs mer om PuL