Logo: Samtycke för visning av kontaktuppgifter på webbplatsen
print Skriv ut och fyll i på papper

Personuppgifter

Stadens förtroendemannaregister innehåller aktuella uppgifter om till exempel adress och telefonnummer. De som besöker stadens webbplats har möjlighet att bland annat se vilka nämnder som finns i staden och vilka ledamöter som ingår i dessa. Här finns också uppgifter om varje ledamots olika uppdrag. Enligt personuppgiftslagen krävs det samtycke för att få registrera och publicera vissa personuppgifter på internet.