Logo: Redovisning av öppethållande och samverkan i fristående verksamhet
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

Öppethållande
Huvudman ansvarar för att verksamheten följer Lidingö stads riktlinjer för öppethållande och anpassar öppethållande efter vårdnadshavares behov. Enligt stadens riktlinjer gäller öppethållande mellan kl. 7.30–17.30 och att vid vårdnadshavares behov utöka med en timme före, från och med 6.30 och en timme efter, till och med 18.30. Det gäller alla dagar hela året förutom helgdagar.

Samverkan mellan verksamheter
Verksamheter inom Lidingö får samverka med varandra för att lösa öppethållande vid konferens/planeringsdag, semester och sjukdom.

Pedagogisk omsorg i egen lägenhet utan anställda får även samverka för att klara veckoöppethållande över 40 timmar per vecka, om den egna verksamheten inte kan lösa det.

Pedagogisk omsorg i egen lägenhet med anställda eller i egen lokal, förskola eller fritidshem får inte samverka för att lösa veckoöppethållande över 40 timmar i veckan, utan detta ska lösas i verksamheten.


Väljer du att skriva ut och fylla i e-formuläret för hand skickar du formuläret till:
Lidingö stad,
Utbildningsförvaltningen
181 82 Lidingö

E-formulär som skickas via webben går till utbildningsforvaltningen@lidingo.se

För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'.