Introduktion

Uppgifter som du behöver ha innan du börjar fylla i detta formulär är:
  • Kontaktuppgifter på fullmaktsinnehavare, god man etc
  • Kopia på fullmakten
LSS betyder Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

För vissa av insatserna gäller följande åldersgränser:
  • Biträdande av personlig assistent (sökes före 65 års ålder)
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 13 år (gäller till och med det år som personen slutar gymnasiet, dock längst till 21 år)
  • Boende med särskild service för barn och ungdom (till och med 21 år)
  • Barn från 15 år skall höras vid ansökan
Om du väljer att fylla i en papperskopia och skriva under ska den skickas till:
Lidingö stad
Omsorgs- och socialförvaltningen
181 82
Lidingö
För att starta formuläret vänligen tryck på knappen 'Framåt'.