Logo: Information om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund
print Skriv ut och fyll i på papper

Information

Information om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Väljer du att skriva ut och fylla i e-formuläret för hand lämnar du formuläret till ansvarig skolsköterska på respektive skola.

Varför ska man vaccinera sig mot dessa sjukdomar?

Mässling

Är en mycket smittsam sjukdom med hög feber, utslag, hosta och långvarig trötthet. I sällsynta fall tillstöter hjärninflammation som kan ge bestående skador.

Påssjuka

Kan i sällsynta fall ge hjärninflammation och bestående hörselnedsättning. Hos pojkar kan sjukdomen leda till testikelinflammation som kan vara smärtsam och dessutom orsaka sterilitet.

Röda hund

Kan ge allvarliga fosterskador om gravida kvinnor blir smittade. Genom att vaccinera alla barn, även pojkar, kan vi förhindra att gravida kvinnor smittas.

Kan vaccinationen ge besvär?

Vaccinationen kan efter en till två veckor ge feber och utslag. Besvären orsakas av att man får infektion i mycket lindrig form. Barnet är inte smittsamt för andra.

När ska man skjuta upp vaccinationen?

Annan pågående infektion minskar skyddseffekten. Därför undviker man att vaccinera barn med akut infektionssjukdom, feber eller tydligt nedsatt allmäntillstånd. Det går bra att vaccinera vid lättare förkylning. Barn som fått vaccination mot tuberkulos, gula febern eller gammaglobulin bör skjuta upp vaccinationen. Informera skolsköterskan i så fall.

Har barnet haft en eller flera av de tre sjukdomarna?

Det kombinerade vaccinet bör ges till barn som haft, eller tror de har haft, någon eller flera sjukdomar. Detta för att diagnosen kan vara felaktig.

Vaccination är en trygghet för alla!

Det vaccin vi har idag har använts sedan 1982 och cirka 6 miljoner doser av vaccinet har givits bara i Sverige. Genom att vi i Sverige vaccinerar en stor del av befolkningen har tre sjukdomar och deras komplikationer nästan försvunnit helt.

För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'.