Logo: Hälsouppgift Gymnasiestart
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

I samband med att eleven börjar gymnasiet ber vi dig fylla i detta e-formulär så noga som möjligt. Syftet är att informera skolhälsovården om eleven har något funktionshinder eller problem med hälsan, alternativt andra svårigheter som kan påverka skolgången och vara av betydelse för den kommande skolsituationen.

För att starta formuläret vänligen klicka ’Framåt’.