Kontakta oss

Tänk på att Lidingö stad är en myndighet och att det du skriver till oss kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med personliga uppgifter i frågeformuläret, som exempelvis personnummer.

Om ditt ärende är akut eller om du vill ringa oss når du oss på telefon 08-731 30 00.

Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Bifoga Filer

Redan uppladdade filer:
Fält Filnamn
Det finns inga uppladdade filer.

Kontaktuppgifter

@