Introduktion

Uppgifter som du behöver ha innan du börjar fylla i detta formulär är:

 • Vid val av vård och omsorgsboende se sidor under www.lidingo.se
 • Kontaktuppgifter på fullmaktsinnehavare, god man etc
 • Kopia på fullmakten

 • Om du väljer att fylla i en papperskopia och skriva under ska den skickas till:
  Lidingö stad
  Omsorgs- och socialförvaltningen
  181 82 Lidingö
  För att starta formuläret vänligen tryck på knappen 'Framåt'.