Önskemål

I det här formuläret kan du göra önskemål om nedtagning av träd eller röjning av vegetation på stadens mark. Vi gör besiktningen av inkomna önskemål två gånger per år.

Förklara utförligt ditt önskemål och motivera varför
• Läs noga igenom dokumentet ”Riktlinjer för träd och vegetation” innan du fyller i blanketten.
• Skriv så detaljerat som möjligt och komplettera gärna med foton och en karta med utmarkerade träd och buskar (vi har inte möjlighet att träffa er på plats).
• På hösten ska önskemålet skickas in senast den 15 september för att vi ska kunna utföra en eventuell åtgärd tidigast nästkommande vår.
• På våren ska önskemålet skickas in senast den 15 mars för att vi ska kunna utföra en eventuell åtgärd tidigast nästkommande höst.
• Det är för närvarande en handläggningstid på 6-12 månader eller mer.
• Eventuellt arbete utförs alltid i tekniska förvaltningens regi.

Bifoga foton/karta

Här kan du gärna komplettera med foton och en karta med utmarkerade träd och buskar.
Filen laddas upp när du trycker på [Ladda upp fil]. Detta kan ta tid, beroende på hur stor filen är och hur snabb uppkoppling ni har.

Redan uppladdat material

Fält Filnamn
Det finns inga uppladdade filer.