Logo: Ansökan om riksfärdtjänst
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

Riksfärdtjänst söker du som behöver åka utanför Stockholms län och inte kan åka med allmänna kommunikationsmedel. Du kan ha en stor och varaktig funktionsnedsättning och måste på grund av detta resa på ett dyrare sätt än andra.

Observera att riksfärdtjänsten har rätt att ändra avresetiden +/- två (2) timmar och ändra tid inom förmiddag och/eller eftermiddag samt samordna resan om förutsättningarna hos resenären medger.

Uppgifter som du behöver ha innan du börjar fylla i detta formulär är
  • Telefonnummer till den du besöker
  • Måttangivelser och vikt på rullstol, elrullstol eller trehjulig rullstol
  • Personnummer på ledsagare och medresenärer
  • Kontaktuppgifter på fullmaktsinnehavare, god man etc
  • Kopia på fullmakten
Om du väljer att fylla i en papperskopia och skriva under ska den skickas till:
Lidingö stad
Omsorgs- och socialförvaltningen
181 82
Lidingö
För att starta formuläret vänligen tryck på knappen 'Framåt'.