Ansök om trädfällning på kommunens mark

Träd som står på kommunens mark ska tas ner av kommunen. Här kan du se vad som är kommunens mark. Ansökan ska göras senast 30 september för att vi ska kunna ta ner trädet tidigast under följande vintersäsong

Vi gör bedömningar av ansökan utifrån följande kriterier:
• Trädets betydelse för området som helhet
• Trädets ekologiska och estetiska värden
• Om de kringboende i området påverkas av trädet och om grannarna är överens
• Trädets kondition

Vi är restriktiva med att fälla friska träd och tar därför inte hänsyn till:
• Om löv från kommunens träd blåser in på privatägd tomtmark och hamnar exempelvis på tak eller i pooler
• Om trädet enbart står i vägen för parabolantenner
• Om trädet enbart ger skugga åt pooler eller uteplatser

Så här går det till
Ansök om trädfällning genom att fylla i formuläret. När du är klar med ansökan och klickar på ”Slutför” skickas den till parkavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen. Vi samlar alla ansökningar och gör en bedömning av dem utifrån ovanstående kriterier. Du får ett svar under hösten. Om du gjort ansökan efter 30 september får du svar nästkommande höst. Eventuella träd som ska tas ner, tas ner tidigast följande vintersäsong. Oktober till och med april är vintersäsong. Vid behov informerar vi berörda innan åtgärd.