Ansök om registrering av livsmedelsanläggning

Här kan du som ska starta livsmedelsverksamhet registrera verksamheten innan den startar.

Så här går det till
Du gör din ansökan genom att fylla i formuläret

När du är klar med din ansökan och klickar på "Slutför" skickas den till en handläggare hos oss på miljökontroret.

När du fått brev från miljökontoret om att din anläggning är registrerad som livsmedelsanläggning kan du starta din verksamhet. Observera att registreringen inte är detsamma som en kontroll av om och hur verksamheten uppfyller de krav som står i lagen. Det kommer att kontrolleras vid ett första besök. Kontakta miljökontoret om du har frågor innan verksamheten ska starta.

Riskklassning av livsmedelsanläggning, med beräkning av årlig kontrolltid och kontrollavgift, sker vanligtvis efter första besöket.

Förberedelser
Se till att ha följande uppgifter innan du börjar:
- Organisationsnummer eller personnummer.
- Adress till anläggningen och eventuellt adress dit posten ska skickas, om det är en annnan adress än besöksadressen.
- Startdatum för verksamheten samt stoppdatum om det rör sig om en tidsbegränsad anläggning. En årligt återkommande säsongsverksamhet räknas inte som tidsbegränsad.