Beställ nybyggnadskarta eller tomtkarta

Här kan du beställa olika typer av kartor.

- Tomtkarta. Tomtkartan kan användas till bygglovsansökningar av typen rivningslov, fasadändring, skyltar på fasad och ändring av verksamhet samt bygganmälan för Attefallshus. Tomtkartan kan också användas för bygglovsansökan för nybyggnation utanför detaljplanelagt område.


Enkel nybyggnadskarta. Används för bygglovsansökningar för garage, carport, uterum och enklare tillbyggnad inom detaljplanelagt område.
Pris: Se prislista

Fullständig nybyggnadskarta. Används för bygglovsansökan för nybyggnation av hus, anläggning eller större tillbyggnad inom detaljplanerat område.
Pris: Se prislista

Förberedelser

Se till att du har uppgifter om följande:
- Fastighetsbeteckning.

Vid beställning av nybyggnadskarta behöver du även uppgifter om följande:
- Om din fastighet är detaljplanelagd eller inte. Om du inte vet kan du titta i Eskilstunakartan (Sök på din fastighet i sökrutan upp till höger, ex. Borsökna 1:27).
- Vilken typ av nybyggnadskarta du behöver. Se information ovan. Om du behöver mer hjälp, kontakta bygglovsavdelningen nybyggnadskarta@eskilstuna.se
- Om det inom fastigheten pågår en lantmäteriförrättning, exempelvis att fastigheten ska utökas eller styckas av.
Om du behöver hjälp kontakta Lantmäteriet på 0771-636363.

Observera!
- Med fastighet menas ett markområde inte en byggnad.
- Om du behöver ny anslutning till kommunalt vatten och avlopp ska ansökan om detta skickas in.
Eskilstuna Energi & Miljö AB utreder om det finns möjlighet till kommunalt VA, kontakta Eskilstuna Energi och Miljö på 016-7102300.

Så här går det till

Beställ en karta genom att fylla i formuläret. När du är klar med beställningen och klickar på ”Slutför” skickas den till en handläggare på Bygglovsavdelningen. Vi tar hand om beställningarna i turordning. Tomtkarta kommer till dig inom en vecka.
Efter mottagen beställning besiktigas fastigheten i fält och inmätningar görs vid behov.


Klicka på ”Framåt” för att påbörja din beställning.