Skyddade personuppgifter

Fält och frågor markerade med röd stjärna är obligatoriska och måste fyllas i för att komma vidare i formuläret.

Skyddade personuppgifter

Skyddade personuppgifter innebär att en person har valt att skydda till exempel sitt personnummer, namn och/eller adress.
Om det är så att du, eller personen vilken ansökan gäller, har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in formuläret elektroniskt.

Däremot kan du fortsätta att fylla i formuläret här nedan och när du är klar, skriva ut formuläret och posta det till:

Västerås stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadshuset
721 87 Västerås