Anmäl misstänkt matförgiftning

Här kan du göra en anmälan om du tror att du blivit sjuk av något du ätit, det vill säga om du misstänker att du drabbats av matförgiftning. Det är viktigt att du gör en anmälan om du tror att du blivit sjuk av något du ätit.

Så här går det till
Du lämnar in din anmälan genom att fylla i ett formulär. När du har fyllt i alla uppgifter och klickar på "Slutför" skickas din anmälan till en miljöinspektör hos oss på miljökontoret. Om du har lämnat alla uppgifter som behövs skickar vi ett svar till dig så snart vi kan.

Hantering av anmälan
När vi har fått in en anmälan om misstänkt matförgiftning lämnas den till behörig handläggare som i de flesta fall gör ett besök på anläggningen. Vid ett sådant besök kontrolleras faktorer som kan sättas i samband med en misstänkt matförgiftning, till exempel temperaturer, att personalen inte varit sjuk och att anläggningen har kontroll över vilka varor som köps in och hur länge de förvarats. Efter inspektionen bedömer vi hur ärendet ska följas upp och vilka eventuella krav som behöver ställas på anläggningen. Om det finns mat kvar från det aktuella tillfället så kan det bli aktuellt med provtagning. Vill du vara anonym, måste du markera rutan i nästa steg. Uppger du någon kontaktinformation kan du inte vara anonym. Om du vill veta hur det gått med ditt ärende är du välkommen att kontakta oss.

Om du fyllt i att du önskar återkoppling samt lämnat e-postadress kontaktar vi dig när vi behandlat ärendet.