Logo: Ansökan om god man för okända arvingar med flera
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

Väljer du att skriva ut formuläret och fylla i för hand skicka till:
Lidingö stad
Överförmyndarexpeditionen
181 82 Lidingö.

Telefonnr 08-731 31 01 och e-post overformyndaren@lidingo.se

För att starta formuläret vänligen klicka "framåt".