Inledning

Med denna tjänst kan du beställa nybyggnadskarta.


För att genomföra en beställning på bästa sätt måste du ha tillgång till vissa uppgifter innan du börjar och som kommunen sedan behöver för sin handläggning. Du behöver kunna redovisa en fastighetsbeteckning och ibland bifoga digitala ritningar.

Kontakta gärna din kommun om du har frågor rörande din beställning.

» Markering kräver information för att komma vidare.
» Avvakta med att färdigställa beställningen - Spara den och fortsätt senare.
» Avbryt - raderar alla uppgifter och tjänsten återgår till startsidan.
» Avsluta och lämna tjänsten utan att skicka in – Stäng sidan.