Logo: Anmälan om försäljning av tobaksvaror
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

Enligt tobakslagen §12C

Till den här anmälan om försäljning av tobak ska du även fylla i formuläret "Egenkontroll för tobaksförsäljning" som du hittar på
www.lidingo.se/blanketter

En mall på egenkontrollprogram för försäljning av tobak finns på
www.lidingo.se

Verksamhetsutövaren ansvarar för att meddela miljö- och stadsbyggnadskontoret ändringar av uppgifter.

Avgifter

För handläggning av anmälan tas avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För avgifter och aktuell taxa se www.lidingo.se

Övrigt

Utskriven anmälan och/eller bilagor kan skickas till:
Lidingö stad

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'.