logoStrandskydd

Välj

Välkommen att ansöka om bygglov med denna tjänst.

För att ansöka på bästa sätt måste du känna till vissa uppgifter som kommunen behöver för sin handläggning. Fastighetens beteckning måste fyllas i, kontrollansvarig anges, ritningar och handlingar bifogas. Kontakta gärna din kommun om du har frågor inför din ansökan.

Tjänsten kostar inget att använda men kommunen tar betalt.

Uppgifter markerade med en kräver information och går normalt inte att hoppa över. Om du vill vänta med att slutföra din ansökan kan den sparas, för att sedan återupptas senast inom 7 dagar.

På din sida i "Mina Engagemang" får du en kopia av din insända ansökan. Där finner du också övriga meddelanden som din kommun kan skicka till dig. Alla anslutna kommuner kan dock inte skicka meddelanden.


Lista med kommuner som kan skicka meddelanden.

I vilken roll söker du

Läs mer...

Vad vill du göra

Bra länkar

Mer om bygglovsprocessen
Kommuner som skickar meddelande
Sök fram din fastighetsbeteckning