Introduktion

Här kan du ansöka om Snabba pengar, bidrag till din kulturidé. Bidraget är till för ungdomar mellan 13 och 25 år. Genom det arrangemang som du söker bidrag för, ger du andra ungdomar en kulturupplevelse i Strängnäs kommun. Det tar max fyra veckor innan du får svar på din ansökan och du kan få upp till 5 000 kronor för ditt projekt.

I din ansökan kan du också ange om du vill ha stöd i att marknadsföra ditt projekt, eller om du behöver hjälp med till exempel ljud och ljus eller behöver boka en lokal.


I samband med att du lämnar uppgifterna i e-tjänsten medger du att Strängnäs kommun behandlar personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.