Återrapportering av gruppinsatser

Visar att avsnitt eller fält på sidan är obligatoriskt
 Förklarande text med exempel
En rapport ska lämnas för varje gruppinsats, varje jobbsökares deltagande redovisas för sig.
För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'.