logoAnmälan

0 %

Information inför en anmälan

Välkommen att göra din anmälan. Du behöver göra en anmälan om du vill ändra eller påverka någonting inuti en byggnad. Du behöver till exempel anmäla om du vill installera eldstad, ventilation och vatten och avlopp liksom vid ändring av en bärande vägg. Den här tjänsten är gratis, men du får betala en avgift till din kommun för att göra anmälan.

Om du har startat från "Mina Engagemang" får du en kopia på din anmälan och bifogade handlingar till "din sida" där. Kopian får du strax efter att du har skickat din anmälan till kommunen. Din kommun kan skicka meddelanden till din sida. Välj om du vill ha ett SMS eller ett mejl som påminnelse om att du har fått ett meddelande genom att ändra inställningarna i "Mina Engagemang". Det är dock inte alla kommuner som kan skicka meddelanden.

Lista med kommuner som kan skicka meddelande här
Läs mer om anmälningspliktiga åtgärder
Anmälan krävs i regel alltid vid inre förändringar av en byggnad. Inre förändringar som påverkar dess bärande konstruktion eller planlösning. Installationer och ändring som väsentligt påverkar brandskyddet eller underhåll av byggnader med särskilt bevarandevärde är också anmälningspliktiga.

Andra exempel där det kan krävs anmälan är vid installation av:
hissar
eldstäder
ventilation
vatten och avlopp

En anmälan är inte tidsbegränsat med startbeskedet (som anmälan normalt leder till) gäller endast i två år från lagakraftdatum. Om tiderna har passerats måste du normalt göra en ny anmälan.

Mer information om anmälan för anmälningspliktiga åtgärder finner du på mittbygge.se

Fortsätt

Tryck på "Framåt" för att fortsätta.