Logo: Anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

Anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsfall görs enligt Lidingö stads renhållningsordning.

Ha beskrivning/broschyr av köpt kompost tillhanda, denna ska bifogas för komplett anmälan.

Utförande, material, volym och funktion ska framgå tydligt. Är komposten egentillverkad ska ritning i skala 1:5 eller 1:10 bifogas. I övrigt samma krav som vid köp av kompost.

Avgifter


För handläggning av anmälan tas avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. En- och tvåbostadsfastigheter är undantagna avgift. För avgifter och aktuell taxa se: www.lidingo.se

Övrigt


Utskriven anmälan och/eller bilagor kan skickas till:
Lidingö stad

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

För att starta formuläret vänligen klicka ’Framåt’.