Personuppgifter

Information

I det här formuläret kan du anmäla dig till de sommaraktiviteter som arrangeras av kulturskolan under sommaren 2017.

Personuppgiftslagen (PuL)
Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). På datainspektionens webbplats hittar du mer information om PuL.

Sökande (barnets uppgifter)

Vårdnadshavare

 
@