Logo: Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

Uppehåll i hämtning måste sökas enligt renhållningsregler.

Förutsättningen för att uppehåll ska beviljas är att fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande period av minst fyra månader (permanentbostad) respektive hela hämtningsperioden 16 april till 15 oktober (fritidsfastighet). Uppehåll kan beviljas för ett år i taget, inte retroaktivt. Ansökan ska vara tekniska förvaltningen tillhanda senast fyra veckor före avsedd period.

Den fasta avgiften tas ut under tiden för underhållet. Om bostaden tas i bruk innan tiden för beviljat uppehåll gått ut ska meddelas.

Utskriven ansökan med bilagor kan skickas till:
Lidingö stad
Tekniska förvaltningen
181 82 Lidingö

För att starta formuläret vänligen tryck på knappen 'Framåt'.