Logo: Hälsouppgift skolstart

Introduktion

Vid skolstart får eleverna en hälsoundersökning hos skolhälsovården. Fyll i e-formuläret så noga som möjligt så vi kan lära känna och hjälpa ditt barn på bästa sätt.

Endast skolsköterskan och skolläkaren har tillgång till de uppgifter ni lämnar och vi har lagstadgad tystnadsplikt.

Väljer du att skriva ut och fylla i e-formuläret för hand lämnar du formuläret till
ansvarig skolsköterska på respektive skola.