Vi vill ta del av dina förslag!

Fält och frågor markerade med röd stjärna är obligatoriska och måste fyllas i för att komma vidare i formuläret.
Hjälp oss att bli bättre

Har du förslag på förbättringar av Västerås stads verksamheter?
Tycker du att något kan göras på ett bättre eller annorlunda sätt?
Vi vill gärna ta del av dina idéer och förslag. Välkommen att skicka in ett e-förslag genom att använda den här e-blanketten!

Det här är ett e-förslag
Ett e-förslag (även kallad e-petition) är en idé eller ett förslag från invånare till kommunen. Förslaget skriver du in i den här e-blanketten på den här sidan. Ditt förslag publiceras sedan på stadens hemsida, där förslaget kan gillas och kommenteras av andra.

Vem kan skicka in ett förslag?
Alla som bor, verkar i eller besöker Västerås kan skicka in förslag.

Det här bör ditt förslag innehålla
Ett förslag behöver ha en rubrik och en kortfattad beskrivning om idén bakom förslaget. Beskrivningen ska ge tydlig information om vad du vill ska hända.

Vilka frågor kan förslaget handla om?
Förslaget ska handla om kommunens verksamhet, alltså det som kommunen har möjlighet att besluta om. Kommunerna ansvarar för merparten av den samhällsservice som finns där vi bor. Detta innebär att kommunen bland annat ansvarar för stadsplanering, miljöarbete, turism och näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.

Därför vill vi ha in ditt e-förslag
E-förslag är en del i Västerås stads arbete med invånardialog, som går ut på att öka invånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande och på så sätt stärka demokratin. Genom att använda invånardialogen som en del i beslutsprocessen får stadens förtroendevalda ett bredare beslutsunderlag.

E-förslag är positivt för Västerås stad. Det innebär att våra verksamheter kan få in bra förslag som kan leda till utveckling och förbättring. E-förslag ger också ökad öppenhet och transparens.

Alla – invånare, den som lämnat förslaget, politiker och tjänstemän – kan följa e-förslagets gång. Det gör att politiker och tjänstemän ser vilka frågor som engagerar invånarna.

 
 
 

Kontaktuppgifter:

@
 
 
 
 
När du lämnar ett e-förslag

Vad händer nu?
Ditt e-förslag publiceras på Västerås stads hemsida efter att ha granskats. Där kan andra invånare under 90 dagar kommentera och rösta på förslaget. Ett e-förslag som får minst 100 röster skickas vidare till berörd förvaltning och handläggs där som ett ärende. Vanligtvis tar ärendehanteringen fyra till sex månader.

Förslag som har behandlats av ansvarig förvaltning de senaste 12 månaderna kommer inte att publiceras som ett e-förslag på stadens hemsida.


Viktigt att ha en hänsynsfull ton
När du lägger ett förslag så tänk på att vara konstruktiv, uttrycka dig lättförståeligt och ha en hänsynsfull ton. Förslag som är kränkande, oseriösa eller stötande kommer inte att publiceras.

Alla e-förslag behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PuL. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Västerås stad. Handlingar (t.ex. ett e-förslag) som inkommer till Västerås stad omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att den handling du skickat in efter begäran kan komma att lämnas ut.

Mer information om PuL och offentlighetsprincipen finns på Västerås stads webbplats www.vasteras.se
 

Innan du skickar in