Logo: Begäran om planbesked
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

Planbesked

Här kan du begära planbesked. Kostnad för planbesked tas ut vare sig beskedet är positivt eller negativt. Om beslutet blir att en detaljplan ska tas fram så upprättas ett planavtal.

Mer information får du genom att söka på ordet planprocessen på www.lidingo.se

Utskriven anmälan med bilagor kan skickas till:
Lidingö stad

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

E-formulär som skickas in via webben går till e-postadressen:
miljo.stadsbyggnad@lidingo.se


För att starta formuläret vänligen tryck på knappen framåt