Arbetsgivarens anmälan

Visar att avsnitt eller fält på sidan är obligatoriskt
 Förklarande text med exempel
Det är arbetsgivaren som anmäler arbetstagare till Omställningsfonden. Detta kan göras direkt efter att beslut om uppsägning tagits och arbetstagare informerats. Arbetstagare omfattas av omställningsavtalet från och med datumet för beslutet om uppsägning.

Omställningsfonden kan inte ta emot anmälan före beslut om uppsägning.

Blanketten Arbetstagares underlag till anmälan


Hjälpblanketten "Arbetstagares underlag till anmälan" kan användas för att:

• Medvetandegöra arbetstagare om att han eller hon kommer att anmälas till Omställningsfonden

• ge översiktlig information om att Omställningsfonden erbjuder aktiva insatser som ökar möjligheterna att snabbt hitta ett nytt jobb,

• få korrekta kontaktuppgifter så att Omställningsfondens rådgivare och arbetstagare snabbt och enkelt kan etablera kontakt med varandra, samt

• lämna underlag till arbetsgivaren om arbetstagares anställningshistorik.


Blanketten är ett underlag för arbetsgivarens anmälan och behöver inte skickas in till Omställningsfonden.
För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'.