Vi vill veta vad du tycker!

Fält och frågor markerade med röd stjärna är obligatoriska och måste fyllas i för att komma vidare i formuläret.
Hjälp oss att bli bättre

Har du synpunkter eller klagomål på Västerås stads verksamheter?
Tycker du att något kan göras på ett bättre eller annorlunda sätt?
Har du idéer och förslag så hör gärna av dig och hjälp oss i vårt förbättringsarbete.

 
 
När du lämnat dina synpunkter hör vi av oss inom två dagar och berättar var ärendet kommer att hanteras. Vissa synpunkter och klagomål kan besvaras inom två dagar medan andra kan komma att ta längre tid.
 
Alla synpunkter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PuL.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Västerås stad.
Handlingar som inkommer till Västerås stad omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att den handling du skickat in efter begäran kan komma att lämnas ut.

Mer information om PuL och offentlighetsprincipen finns på Västerås stads webbplats www.vasteras.se