Information

Företag, privata organisationer och enskilda är välkomna att ansöka om att få utföra hemtjänst på uppdrag av Strängnäs kommun.
Förutsättningar för utförande av hemtjänst framgår av LOV-underlaget med bilagor som du hittar på Strängnäs kommuns webbplats


När du skickar in detta formulär godkänner du att Strängnäs kommun lagrar dina lämnade uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL).
Läs mer om PuL