Återrapportering av individuella aktiva insatser

Visar att avsnitt eller fält på sidan är obligatoriskt
 Förklarande text med exempel
En rapport ska lämnas för varje jobbsökare.

Om jobbsökaren beviljats flera aktiva insatser ska varje insats redovisas för sig.
För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'.