Information

När du ska resa utanför kommungränsen finns möjlighet att ansöka om riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst är till för dig som är folkbokförd i Strängnäs kommun och som vid resa får fördyrade reskostnader på grund av en funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet på minst sex månader.

Kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för vanlig färdtjänst. Riksfärdtjänstresa beviljas i första hand med tåg, buss, flyg eller båt tillsammans med en ledsagare. Resan sker med det billigaste färdsättet som är rimligt för funktionsnedsättningen.

Du måste ansöka om riksfärdtjänst 3-4 veckor innan du ska resa. Vid storhelger ska ansökan lämnas in senast 4 veckor innan resan.

När du skickar information via kommunens formulär lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna återkoppla till dig. Enligt personuppgiftslagen (PuL) får kommunen inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. I samband med att du skickar in formuläret godkänner du att Strängnäs kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med PuL. Läs mer om personuppgiftslagen (PuL)