Logo: Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Enligt artikel 6 i förordning (EG) 852/2004 samt LIVSFS 2005:20

Till anmälan om registrering ska bifogas även blanketten om verksamhetsbeskrivning. Se www.lidingo.se/blanketter

Enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 852/2004, ligger det primära ansvaret för livsmedelssäkerheten hos livsmedelsföretagaren.

Enligt artikel 5, punkt 1, i förordning (EG) nr 852/2004, skall livsmedelsföretagare inrätta, genomföra och upprätthålla ett eller flera permanenta förfaranden, grundade på HACCP-principerna.

Observera att vissa bygglov krävs för vissa åtgärder. För vidare information, kontakta bygglovsenheten, Lidingö stad.

För frågor om fettavskiljare kontakta tekniska förvaltningen, Lidingö stad.

Avgifter

För handläggning av anmälan tas avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För avgifter och aktuell taxa se www.lidingo.se

Övrigt

Utskriven anmälan med bilagor kan skickas till:
Lidingö stad

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'.