Logo: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan efter utredning beviljas bidrag. Bidraget ges med stöd av SFS 1992:1574

Uppgifter som du behöver komplettera ansökan med:

Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker att sökta åtgärder är nödvändiga

Om du väljer att fylla i en papperskopia och skriva under ska den skickas till:
Lidingö stad
Omsorgs- och socialförvaltningen
181 82 Lidingö
För att starta formuläret vänligen tryck på knappen 'Framåt'.