Logo: Hälsouppgift årskurs 4

Introduktion

I årskurs 4 får eleverna en hälsoundersökning hos skolhälsovården. Fyll i e-formuläret så noga som möjligt.

Endast skolsköterskan och skolläkaren har tillgång till de uppgifter ni lämnar och vi har lagstadgad tystnadsplikt.

Väljer du att skriva ut och fylla i e-formuläret för hand lämnar du formuläret till
ansvarig skolsköterska på respektive skola.