Inledning

Med denna tjänst kan du ansöka om marklov.

För att ansöka på bästa sätt måste du känna till vissa uppgifter innan du börjar och som kommunen sedan behöver för sin handläggning. Du behöver kunna redovisa en fastighetsbeteckning uppgifter om en kontrollansvarig när så krävs och tillgång till digitala ritningar och handlingar

Notera: Du behöver inte ansöka om marklov om planerad åtgärd redan ingår i ett bygglov. Ett sådant exempel är schakt för husgrund. Kontrollera med kommunen om du är osäker.

» Markering kräver information för att komma vidare.
» Avvakta med att färdigställa ansökan - Spara den och fortsätt senare.
» Avbryt - raderar alla uppgifter och tjänsten återgår till startsidan.
» Avsluta och lämna tjänsten utan att skicka in – Stäng sidan.