logoBygglovsansökan

0 %

Information inför att ansöka om bygglov

Välkommen att ansöka om bygglov. Du behöver ansöka om bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller vid en väsentlig ändring på någon byggnad.

Den här tjänsten är gratis, men du får betala en avgift till din kommun för att ansöka om bygglov. Om du har startat från "Mina Engagemang" får du en kopia på din ansökan och bifogade handlingar till "din sida" där. Kopian får du strax efter att du har skickat din ansökan till kommunen. Din kommun kan skicka meddelanden till din sida. Välj om du vill ha ett SMS eller ett mejl som påminnelse om att du har fått ett meddelande genom att ändra inställningarna i "Mina Engagemang". Det är dock inte alla kommuner som kan skicka meddelanden.

Lista med kommuner som kan skicka meddelanden.
Klicka för mer information om bygglov här.
Bygglov krävs i regel alltid vid nybyggnad, tillbyggnad eller när man väsentligt ändra något på en byggnad. Det krävs också bygglov vid ändring av byggnadens användning. Till exempel om det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller lokal för handel eller hantverk.

Andra exempel där det normalt krävs bygglov är vid uppförande av mur, sätta upp plank och uppsättning av skyltar.

Ett bygglov är tidsbegränsat - åtgärden måste påbörjas inom två år från laga kraftdatum och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du normalt ansöka om ett nytt lov.

Mer information om bygglov finner du på portalen mittbygge.se

Starta här

Fortsätt

Efter du markerat vad du vill göra, tryck "Framåt" för att fortsätta.