Information

Detta formulär används vid registrering av föreningsuppgifter i föreningsregistret som finns på På Strängnäs kommuns webbsida. Formuläret är främst till för nystartade föreningar och föreningar som vill uppdatera sina föreningsuppgifter.

I samband med att du lämnar uppgifterna i e-tjänsten medger du att Strängnäs kommun behandlar personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.