Inledning

Med denna tjänst kan du ansöka om rivningslov.

För att ansöka på bästa sätt måste du känna till vissa uppgifter innan du börjar och som kommunen sedan behöver för sin handläggning. Du behöver kunna redovisa en fastighetsbeteckning, uppgifter om en kontrollansvarig när så behövs och bifoga digitala ritningar och handlingar.

» Markering kräver information för att komma vidare.
» Avvakta med att färdigställa ansökan - Spara den och fortsätt senare.
» Avbryt - raderar alla uppgifter och tjänsten återgår till startsidan.
» Avsluta och lämna tjänsten utan att skicka in – Stäng sidan.