Viktig information

Fält och frågor markerade med röd stjärna är obligatoriska och måste fyllas i för att komma vidare i formuläret.
Vid upprättande av nybyggnadskarta görs ingen bedömning av åtgärdens möjlighet att få ett beviljat bygglov.
Får du avslag på din bygglovansökan görs ingen återbetalning av din kostnad för nybyggnadskartan. Ta kontakt med en bygglovhandläggare om du är osäker på om åtgärden kräver en nybyggnadskarta.
Ring 021-39 00 00 eller maila info@vasteras.se.

Mer information om nybyggnadskarta finns här